... když chcete více, než jen projekt

ZA VÍCE NEŽ 20 LET V OBORU ZNÁME TAJEMSTVÍ DOKONALÉHO PROJEKTU.

Promo

Produkty

Zajistíme pro vás následující služby:

  1. Zpracování dispozičních studií a studií proveditelnosti
  2. Zpracování Dokumentace pro Územní rozhodnutí
  3. Zpracování Dokumentace pro Stavební povolení ve všech potřebných profesích
  4. Zpracování Dokumentace pro Výběr zhotovitele ve všech potřebných profesích
  5. Zpracování Dokumentace pro Realizaci ve všech potřebných profesích
  6. Autorský dozor projektanta
  7. Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby
  8. Inženýrské služby, spočívající v projednání projektových dokumentací s dotčenými orgány a organizacemi a v zajištění všech typů povolovacích řízení na Stavebním úřadu