... když chcete více, než jen projekt

ZA VÍCE NEŽ 20 LET V OBORU ZNÁME TAJEMSTVÍ DOKONALÉHO PROJEKTU.

Promo

Zjistěte více | PMZ Projekt - projektování, inženýring

 

Společnost PMZ PROJEKT, s.r.o. již více než 20 let zpracovává projekty potravinářských provozů, tj. provozů pro zpracování masa, drůbeže, ryb atd. Za tu dobu jsme se v několika obdobích setkávali se situací, kdy investoři ( ať už novostaveb nebo rekonstrukcí ) upřednostnili nižší cenu projektu před zpracováním odborníkem na tu kterou profesi.
A přitom je obecně známo, že dobře zpracovaný projekt může ve finále ušetřit násobně více finančních prostředků při vlastní realizaci stavby. Navíc projekt, který má logické veterinárně hygienické vazby, správně navržené izolace, systémy chlazení a vzduchotechniky a další atributy projektu, zpracovaného odborníky, se nejen lépe a rychleji projednává s dotčenými orgány státní správy, ale má významný vliv na pozdější provozování dokončené stavby.
Žijeme v době, kdy je trendem univerzálnost a důraz na cenu. Ale uvědomme si, že stejně tak, jako není univerzální odborník na lidské zdraví ( asi bychom nešli s bolavým zubem k praktickému lékaři i přesto, že je to levnější ), neexistuje v praxi projektant, produkující v dobré kvalitě projekty garáže, rodinného domu, rozsáhlých administrativních center nebo specializovaných provozů na zpracování masa, drůbeže a dalších potravin.
Proto doporučujeme, aby každý potencionální investor ať už nějaké rekonstrukce stávajícího provozu nebo nové stavby, oslovil v počátku odbornou projektovou firmu se zaměřením na konkrétní typ stavby.
Jinými slovy, zkuste to s námi a možná se budete divit, že odbornost nutně neznamená vysokou cenu!